Povinne-zverejnovanie

Dokumenty k povinnému zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok na internete podľa zákona č. 546/2010 z 9. 12. 2010

KategórieSúbory

folder icon 39 Zmluvy

Tu sú jednotlivé zmluvy na stiahnutie - okrem zmlúv na hrobové miesta.


V tejto kategórii nie sú žiadne dokumenty
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice