Účasť poslancov na akciách organizovaných mestskou časťou
Účasť poslancov na akciách organizovaných mestskou časťou v roku 2015 PDF Tlačiť E-mail
Účasť poslancov na akciách
Pondelok, 06 Apríl 2015 05:08
Akcia Anna Čižmárová Ing. Martin Kiszel Monika Košťanská Miroslava Makajiová Ľubica Matyášová
Detský karneval Z N Z Z Z
Valentínsky  ples Z N Z Z Z

Legenda: Z - zúčastnil sa, N - nezúčastnil sa, NN - neospravedlnený

 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice