Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 5. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 20 Máj 2020 00:00

Košice, február 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


9. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 5. 2020 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019
 5. Záverečný účet MČ Košice – Šebastovce za rok 2019
 6. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020
 7. Rôzne

starostka

 
Návrh: Úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020 č. 1 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 06 Apríl 2020 19:58

Z dôvodu zmien za obdobie 1. polroka 2020, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020, predkladáme úpravu rozpočtu za sledované obdobie:

Bežné príjmy:

312007​ Transfer MMK ​​​+ 40 000,00 €
  Bežné príjmy v rámci úpravy spolu: + 40 000,00 €

Bežné výdavky:

0451 635006

​Údržba a oprava komunikácií​
(Transfer MMK – údržba komunikácie, ciest, chodníkov)

+ 20 000,00 €
0111 635006​ Údržba a oprava budov
(Transfer MMK – oprava strechy KD, MÚ)
+ 20 000,00 €
    Bežné výdaje v rámci úpravy spolu: ​​+ 40 000,00 €
 
Pozvánka na zasadnutie MZ 4. 3. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 25 Február 2020 00:00

Košice, február 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


8. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
4. 3. 2020 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 a k plneniu rozpočtu za roky 2019 – 2017
 6. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 a plnenie rozpočtu za roky 2019 - 2017
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 11. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 21 November 2019 00:00

Košice, november 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


7. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 11. 2019 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 3. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 8. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 22 August 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


6. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 8. 2019 (t. j. utorok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 2. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 19. 6. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 13 Jún 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


5. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
19. 6. 2019 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o zriadení vecného bremena – „Šebastovce doplnenie NN distribučného rozvodu“
 4. Zmluva - „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Šalviovej“
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018
 6. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 5. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 26 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


4. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
6. 5. 2019 (t. j. pondelok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 10. 4. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 08 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
10. 4. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2019
 4. Protest prokurátora proti VZN MČ Košice – Šebastovce o čistote a verejnom poriadku
 5. Návrh na VZN o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice - Šebastovce
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Rozpočet na rok 2019 - 1. úprava PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 13 Marec 2019 21:26

Zverejňujeme 1. úpravu rozpočtu na rok 2019.

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice