Poplatky za prenájom kultúrneho domu PDF Tlačiť E-mail
Prenájom a služby
Utorok, 20 Október 2009 19:47

Prenájom kultúrneho domu Mestskej časti Košice - Šebastovce sa riadi nasledujúcim cenníkom:

Prenájom sály pri usporiadaní svadobnej hostiny
Cena
a) pre občanov s trvalým pobytom v MČ  
prenájom do 100 osôb 35,- € / deň
prenájom 100 - 150 osôb 50,- € / deň
prenájom nad 150 osôb 70,- € / deň
návleky na stoličky 1,- € / kus
sukňa banketová 3,- € / kus
b) pre občanov s trvalým pobytom mimo MČ  
prenájom do 100 osôb 70,- € / deň
prenájom 100 - 150 osôb 85,- € / deň
prenájom nad 150 osôb 100,- € / deň
návleky na stoličky 1,- € / kus
sukňa banketová 3,- € / kus
Prenájom sály pri usporiadaní osláv životného jubilea a iných rodinných udalostí
Cena
a) pre občanov s trvalým pobytom v MČ  
prenájom KD (sála, kuchyňa, sklad, šatňa) - základná cena 50,- € / deň
prenájom KD (sála, kuchyňa, sklad, šatňa) - pre občanov 80 a viac ročných 35,- € / deň
b) pre občanov s trvalým pobytom mimo MČ  
prenájom KD (sála, kuchyňa) - jednotná cena 70,- € / deň
Prenájom sály pri usporiadaní karu Cena
a) pre občanov s trvalým pobytom v MČ  
sála 0,- € / deň
kuchyňa 0,- € / deň
poplatok za energiu 15,- € / deň
b) pre občanov s trvalým pobytom mimo MČ  
sála 10,- € / deň
kuchyňa 10,- € / deň
poplatok za energiu 15,- € / deň
Poplatky pri každej akcii
Cena
čistenie obrusov 1,- € / kus
zapožičanie inventáru 0,20 € / osoba
   
Prenájom zasadačky MÚ
Cena
a) subjekty a organizácie pôsobiace mimo MČ 7,- € / hodina
b) subjekty - organizácie, podnikatelia a PO - pôsobiace v MČ 3,50 € / hodina
c) fyzické osoby - bez rozdielu 20,- € / akcia
Sála sa neprenajíma na účely usporiadania diskoték, plesov a iných spoločenských podujatí, ktoré neorganizuje MČ Košice - Šebastovce
 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice