Evidencia obyvateľstva PDF Tlačiť E-mail
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 15 Október 2009 22:03

Vybavujú: Valéria Pahulyová a Eva Balogová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Občiansky preukaz:

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu (po dovŕšení 15 rokov) je potrebné predložiť rodný list.
Bez správneho poplatku.

Pri vybavovaní druhého a ďalšieho občianskeho preukazu z dôvodu straty, poškodenia alebo straty platnosti občianskeho preukazu je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte.
Správny poplatok: 5,00 € 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt:

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:

  • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt,
  • rodný list,
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti, kde sa chce prihlásiť na trvalý (prechodný) pobyt alebo čestné prehlásenie - súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môže byť prihlásený na trvalý pobyt.

Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. od - do. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Správny poplatok: 5,00 €

 

Odhlásenie z trvalého pobytu:

Vybavuje sa na úrade príslušnom podľa miesta, kde sa žiadateľ prihlasuje na trvalý pobyt.

 

Zrušenie trvalého pobytu:

Je potrebné vypísať a riadiť sa tlačivom Návrh na zrušenie trvalého pobytu.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice