MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/250 - 12/2023

24.5.2023
Terézia Drotárová, Košice
Zmluva 12-2023.pdf