MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/260 - 6/2023

27.4.2023
Ladislav Adamčík, Košice
Zmluva 6-2023.pdf