MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 9/2015, 10/2015 o nájme hrobového miesta A/2

21.9.2022
Milan Šároši, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf