MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 24/2021 - hrobové miesto

28.9.2021
Tkadlecová Anna, Košice