MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 16/2021 - -hrobové miesto

16.6.2021
Pahulyová Valéria, Košice - Šebastovce