MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 5/2021 - hrobové miesto

1.3.2021
Hrabkovský Peter, Košice - Šebastovce