MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zastupiteľstvo - zápisnice, uznesenia, rozpočet

ZverejnenéPredmet
6.4.2011 Rozpočet na roky 2011 - 2013  
27.2.2014 Rozpočet na roky 2014 - 2016  
3.12.2014 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2014-12-03  
28.1.2015 Rozpočet na roky 2015 - 2017  
4.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2015-01-29  
4.2.2015 Výsledky hlasovania MZ 3. 12. 2014  
4.2.2015 Výsledky hlasovania MZ 29. 1. 2015  
4.2.2015 Uznesenia MZ 3. 12. 2014  
4.2.2015 Uznesenia MZ 29. 1. 2015  
7.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 5. 3. 2015  
22.4.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 4. 2015  
22.4.2015 Výsledky hlasovania MZ 15. 4. 2015  
22.4.2015 Uznesenia MZ 15. 4. 2015  
17.7.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 6. 2015  
17.7.2015 Výsledky hlasovania MZ 30. 6. 2015  
17.7.2015 Uznesenia MZ 30. 6. 2015  
2.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 14. 9. 2015  
2.10.2015 Výsledky hlasovania MZ 14. 9. 2015  
2.10.2015 Uznesenia MZ 14. 9. 2015  
20.11.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 10. 2015  
20.11.2015 Uznesenia MZ 28. 10. 2015  
18.1.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 12. 2015  
18.1.2016 Uznesenia MZ 16. 12. 2015  
12.2.2016 Rozpočet na roky 2016 - 2018  
18.2.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 2. 2016  
18.2.2016 Uznesenia MZ 17. 2. 2016  
13.4.2016 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 číslo 1  
6.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 4. 2016  
6.5.2016 Uznesenia MZ 27. 4. 2016  
29.8.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 8. 2016  
29.8.2016 Uznesenia MZ 23. 8. 2016  
9.12.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 11. 2016  
9.12.2016 Výsledky hlasovania MZ 23. 11. 2016  
9.12.2016 Uznesenia MZ 23. 11. 2016  
1.2.2017 Hospodárenie v roku 2016 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
1.2.2017 Hospodárenie v roku 2016 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
1.2.2017 Rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjem a kapitálové výdavky  
1.2.2017 Rozpočet na roky 2017 - 2019 - bežné výdavky  
1.2.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 21. 12. 2016  
1.2.2017 Výsledky hlasovania MZ 21. 12. 2016  
1.2.2017 Uznesenia MZ 21. 12. 2016  
2.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 2. 2017  
2.3.2017 Výsledky hlasovania MZ 15. 2. 2017  
2.3.2017 Uznesenia MZ 15. 2. 2017  
15.4.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 4. 4. 2017  
15.4.2017 Výsledky hlasovania MZ 4. 4. 2017  
15.4.2017 Uznesenia MZ z 4. 4. 2017 č. 66 - 76  
12.6.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 5. 2017  
13.6.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 7. 6. 2017  
13.6.2017 Uznesenia MZ z 17. 5. 2017 č. 77 - 81  
13.6.2017 Uznesenia MZ z 7. 6. 2017 č. 82 - 83  
5.7.2017 Výsledky hlasovania MZ 17. 5. 2017  
5.7.2017 Výsledky hlasovania MZ 7. 6. 2017  
10.8.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2. 8. 2017
10.8.2017 Výsledky hlasovania MZ 2. 8. 2017  
10.8.2017 Uznesenia MZ z 2. 8. 2017 č. 84 - 88  
3.10.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 26. 9. 2017  
3.10.2017 Uznesenia MZ z 26. 9. 2017 č. 89 - 91  
22.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 11. 2017  
22.11.2017 Výsledky hlasovania MZ 15. 11. 2017  
22.11.2017 Uznesenia MZ z 15. 11. 2017 č. 92 - 97  
23.1.2018 Hospodárenie v roku 2017 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
23.1.2018 Hospodárenie v roku 2017 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
23.1.2018 Rozpočet na roky 2018 - 2020 - bežné výdavky  
23.1.2018 Rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjem a kapitálové výdavky  
20.2.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 2. 2018  
20.2.2018 Výsledky hlasovania MZ 15. 2. 2018  
20.2.2018 Uznesenia MZ z 15. 2. 2018 č. 98 - 105  
11.5.2018 Rozpočet na rok 2018 - 1. úprava  
11.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 5. 2018  
11.6.2018 Výsledky hlasovania MZ 30. 5. 2018  
11.6.2018 Uznesenia MZ z 30. 5. 2018 č. 106 - 114  
12.9.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 8. 2018  
12.9.2018 Výsledky hlasovania MZ 16. 8. 2018  
12.9.2018 Uznesenia MZ z 16. 8. 2018 č. 115 - 116  
28.10.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 10. 2018  
28.10.2018 Výsledky hlasovania MZ 17. 10. 2018  
28.10.2018 Uznesenia MZ z 17. 10. 2018 č. 117 - 119  
7.11.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 5. 11. 2018  
7.11.2018 Výsledky hlasovania MZ 5. 11. 2018  
7.11.2018 Uznesenia MZ z 5. 11. 2018 č. 120 - 122  
10.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MZ 28. 11. 2018  
10.12.2018 Uznesenia ustanovujúceho MZ z 28. 11. 2018 č. 1 - 5  
2.2.2019 Hospodárenie v roku 2018 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
2.2.2019 Hospodárenie v roku 2018 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
2.2.2019 Rozpočet na roky 2019 - 2021 - príjem a kapitálové výdavky  
2.2.2019 Rozpočet na roky 2019 - 2021 - bežné výdavky  
6.2.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 31. 1. 2019  
6.2.2019 Výsledky hlasovania MZ 31. 1. 2019  
6.2.2019 Uznesenia MZ z 31. 1. 2019 č. 6 - 9  
10.3.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 2. 2019  
10.3.2019 Výsledky hlasovania MZ 28. 2. 2019  
10.3.2019 Uznesenia MZ z 28. 2. 2019 č. 10 - 18  
13.3.2019 Rozpočet na rok 2019 - 1. úprava  
26.4.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 10. 4. 2019  
26.4.2019 Výsledky hlasovania MZ 10. 4. 2019  
26.4.2019 Uznesenia MZ z 10. 4. 2019 č. 19 - 23  
29.5.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 6. 5. 2019  
29.5.2019 Výsledky hlasovania MZ 6. 5. 2019  
29.5.2019 Uznesenia MZ z 6. 5. 2019 č. 24 - 26  
27.6.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 19. 6. 2019  
27.6.2019 Výsledky hlasovania MZ 19. 6. 2019  
27.6.2019 Uznesenia MZ z 19. 6. 2019 č. 27 - 31  
3.9.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 8. 2019  
3.9.2019 Výsledky hlasovania MZ 27. 8. 2019  
3.9.2019 Uznesenia MZ z 27. 8. 2019 č. 32 - 33  
6.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 11. 2019  
6.12.2019 Výsledky hlasovania MZ 27. 11. 2019  
6.12.2019 Uznesenia MZ z 27. 11. 2019 č. 34 a 35  
11.2.2020 Hospodárenie v roku 2019 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
11.2.2020 Hospodárenie v roku 2019 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
11.2.2020 Rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjem a kapitálové výdavky  
17.2.2020 Rozpočet na roky 2021 - 2023  
10.3.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 4. 3. 2020  
10.3.2020 Uznesenia MZ z 4. 3. 2020 č. 36 - 40  
5.6.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 5. 2020  
5.6.2020 Výsledky hlasovania MZ 27. 5. 2020  
5.6.2020 Uznesenia MZ z 27. 5. 2020 č. 41 - 45  
28.8.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 12. 8. 2020  
28.8.2020 Výsledky hlasovania MZ 12. 8. 2020  
28.8.2020 Uznesenia MZ z 12. 8. 2020 č. 46 - 52  
7.1.2021 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 12. 2020  
7.1.2021 Výsledky hlasovania MZ 17. 12. 2020  
7.1.2021 Výsledky hlasovania MZ 17. 12. 2020  
7.1.2021 Uznesenia MZ z 17. 12. 2020 č. 23 - 54  
9.4.2021 Zápisnica zo zasadnutia MZ 29. 3. 2021  
9.4.2021 Výsledky hlasovania MZ 29. 3. 2021  
9.4.2021 Uznesenia MZ z 29. 3. 2021 č. 55 - 60  
7.12.2021 POZVANKA  
11.2.2022 Rozpočet na roky 2020 - 2022 - bežné výdavky